DESSENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB

Detalles:

Duracion: 510 h
Inicio: 03/01/2019
Fin: 04/06/2019
Horario: 15h a 21h
Modalidad: Presencial
Formación: Formació complementària
Importe: Subvencionat
Pràctiques en empresa

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AMB TECNOLOGIA WEB (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

 

Fitxa
Certificat de professionalitat:

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalida/pdf/fichasCertificados/IFCD0210_ficha.pdf

CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS 

  1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol)
  2. Certificat de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  3. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  4. Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
  5. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova).

 

 

DOCUMENTACIO A APORTAR

-FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA  (REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A L’OTG (DARDO)

També podeu enviar la documentació per email a admin@asedem.org i no serà necessari portarla en paper.

Per fer la preinscripció es OBLIGATORI fer entrevista personal i test d’informàtica.
Demana cita.

Horari de classe: dilluns a divendres de 15.00h a 21.00h

Horari d’atenció: de 9.00 a 19.00 de dilluns a divendres.

Es realitzarà sel.lecció d’alumnes i es prioritzaran col.lectius.

 

 

        ASEDEMFollow On