5. DESSENVOLUPAMENT D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB – matins

Detalles:

Duracion: 590 h
Inicio: 14/04/2016
Fin: 28/10/2016
Horario: 9:15h a 14:15h
Modalidad: Presencial
Formación: Formació complementària
Importe: Subvencionat
Pràctiques en empresa

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AMB TECNOLOGIA WEB (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

Fitxa
Certificat de professionalitat:

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalida/pdf/fichasCertificados/IFCD0210_ficha.pdf


CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS 

 1. Títol de Batxillerat o
  equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares
  del títol)
 2. Certificat de professionalitat
  del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les
  dues cares del Certificat de professionalitat)
 3. Certificat de professionalitat
  de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual
  es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de
  professionalitat)
 4. Superar la prova d’accés als
  cicles formatius de grau superior i adjuntar  (Certificat de superació
  de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
 5. Prova d’accés a la universitat
  per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de
  la prova).


DOCUMENTACIO
A APORTAR

 -FOTOCOPIA
DEL DNI

-CURRICULUM
ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA
DE LA TITULACIÓ REQUERIDA  (REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA
FULL  INSCRIPCIO A L’OTG (DARDO)

També podeu
enviar la documentació per email a admin@asedem.org i no serà necessari
portarla en paper.

Per fer la
preinscripció es OBLIGATORI fer entrevista personal i test d’informàtica.
Demana cita.

Horari 
de classe: dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h

Horari
d’atenció: de 9.00 a 19.00 de dilluns a divendres.

Es
realitzarà sel.lecció d’alumnes i es prioritzaran col.lectius.

        ASEDEMFollow On