3. CONFECCIO I PUBLICACIO DE PAGINES WEB – tardes

Detalles:

Duracion: 560 h
Inicio: 10/03/2016
Fin: 03/10/2016
Horario: 15:00 a 20h
Modalidad: Presencial
Formación: Formació complementària
Importe: Subvencionat
Certificado: Certificat de Professionalitat
Es realitzarà proves de selecció
Pràctiques professionals no laborals

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2)

Fitxa Certificat de Professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS 

 1. Títol d’EGB o Graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics (Fotocopia per les dues cares del títol)
 2. Certificat
  de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar
  (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
 3. Certificat
  de professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia professional i
  àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar
  (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
 4. Superar
  la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i adjuntar 
  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es
  va fer la prova)).
 5. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

-FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA 
(REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A
L’OTG (DARDO)

 

Per fer la preinscripció es OBLIGATORI
aportar personalment els documents requerits (no s’acceptaran preinscripcions
per correu electrònic)

Horari : dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h.

ES
REALITZARÀ PROVES DE SELECCIÓ

        <a data-pin-do=”embedUser” href=”https://es.pinterest.com/asedem0889/”data-pin-scale-width=”80″ data-pin-scale-height=”200″ data-pin-board-width=”400″>    Visita el perfil de ASEDEM de Pinterest.</a><!– Please call pinit.js only once per page –><script type=”text/javascript” async src=”//assets.pinterest.com/js/pinit.js”></script>