Diseño de productos gráficos

Detalles:

Duracion: 600 h
Inicio: 17/05/16
Fin: 30/11/16
Horario: 15:30 a 20:30h
Modalidad: Presencial
Formación: Formació complementària
Importe: Subvencionat
Pràctiques Professionals no laborals en empreses
Es realitzarà proves de selecció

DISSENY DE PRODUCTES GRAFICS (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

Fitxa Certificat de professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS

  1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol)
  2. Certificat de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  3. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  4. Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
  5. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

-FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA
(REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A
L’OTG (DARDO)

També podeu enviar la documentació per email a admin@asedem.org i no serà necessari portarla en paper.

Per fer la preinscripció es OBLIGATORI
fer entrevista personal i test d’informàtica. Demana cita.

Horari  de classe: dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h

Horari d’atenció: de 9.00 a 19.00 de dilluns a divendres.

Es realitzarà sel.lecció d’alumnes i es prioritzaran col.lectius.