DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Detalles:

Duracion: 570 h
Inicio: 20/04/16
Fin: 30/09/16
Horario: Tardes
Modalidad: Presencial
Formación: Formació Complementària
Importe: Subvencionat
Pràctiques Professionals no laborals en empreses
Es realitzarà proves de selecció

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

Fitxa Certificat de Professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS 

 1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol)
 2. Certificat
  de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar
  (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
 3. Certificat
  de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i
  àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar
  (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
 4. Superar
  la prova d’accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar 
  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es
  va fer la prova)).
 5. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

 -FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA 
(REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A
L’OTG (DARDO)

Es pot enviar tot per email a admin@asedem.org

 Per fer la preinscripció es OBLIGATORI entrevista personal i realitzar un test d’informàtica.

Horari : de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores.

ES
REALITZARÀ PROVES DE SELECCIÓ

        ASEDEMFollow On