DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Detalles:

Duracion: 490 h
Inicio: 14/01/19
Fin: 06/06/19
Horario: Matins
Modalidad: Presencial
Formación: Formació Complementària
Importe: Subvencionat
Pràctiques Professionals no laborals en empreses
Es realitzarà proves de selecció

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA (CERTIFICAT DE ROFESSIONALITAT NIVELL 3)

Fitxa Certificat de Professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D’AQUESTS REQUISITS D’ACCÉS

  1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol) Certificat
    de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  2. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  3. Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
  4. Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

-FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA (REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A L’OTG (DARDO)

Es pot enviar tot per email a admin@asedem.org

 Per fer la preinscripció es OBLIGATORI entrevista personal i realitzar un test d’informàtica.

Horari : de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

ES REALITZARÀ PROVES DE SELECCIÓ

 

ASEDEMFollow On